FA-CO KFT. - fafeldolgozás, erdészeti szolgáltatások
   
 
Hőkezelés
 
 
  Raklapok és fűrészáruk hőkezelése:

Európai Unión kívüli országból származó bármely áru
fa-csomagolóanyagának vizsgálatára vonatkozó új előírás

Az Európai Unió új intézkedést vezetett be a nyersfából készült csomagolóanyagok harmadik országból (kivéve Svájc) történő behozatalára vonatkozóan. A vonatkozó jogszabály (a 2004/102/EC és 2005/15/EC irányelvekkel módosított 2000/29/EC irányelv) a FAO ISPM 15. számú szabványban foglaltakat követeli meg. Az ISPM 15. szabványt 2002-ben fogadta el a FAO, amit egyre több ország épít be az importkövetelményébe. Az intézkedés bevezetésével az Európai Unió célja az, hogy a fa-csomagolóanyagokkal terjedő, elsősorban az élő fát veszélyeztető zárlati és egyéb károsítók terjedésének kockázatát csökkentse. A tagországok az irányelvet saját jogrendjükbe építik be, ami Magyarországon a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.17.) FVM rendelet módosításaként lép hatályba.

Milyen követelményeknek kell megfelelni?

A kereskedelemben csaknem mindenféle áru szállításánál használt fa-csomagolóanyagok (függetlenül attól, hogy azon vagy abban milyen áruféleség érkezik) csak abban az esetben hozhatók be Magyarországra - és az EU többi tagállamába - ha az alábbi követelményeknek megfelelnek:
 • Az ISPM 15. szabvány I. mellékletében foglalt, jóváhagyott kezelések egyikének alávetették, nevezetesen:
 • Hőkezelés: a fa-csomagolóanyagot olyan idő/hőmérséklet rendszernek megfelelően hevítették, amely során a fa belseje legalább 30 percig minimum 560 C-on volt. A hőkezelés tényét a "HT" jellel kell jelölni.
  Metil-bromidos gázosítás

 • A fa-csomagolóanyagon az alábbi jelöléseket kell feltüntetni:

 •                                  
  ahol:
  - XX: két betűs ISO ország-kód,
  - 0000: a fa-csomagolóanyag gyártót (kezelést végzőt) azonosító regisztrációs száma (egyedi azonosító szám, ami országonként eltérő karakterű lehet),
  - HT vagy MB: a jóváhagyott kezelés jele, DB (kérgezett)
  - az ISPM logo (embléma).
Milyen anyagokra vonatkozik a követelmény?

Az irányelv előírásai nyersfából készült csomagolóanyagokra vonatkoznak, pl. raklap, alátétfa, rekesz, csomagoló ládák, dobok, rakodó lapok és alátétgerenda, amelyek csaknem minden import szállítmányban jelen lehetnek, ideértve azokat a szállítmányokat, amelyek általában nem képezik a növény-egészségügyi vizsgálat célját. Azok a faalapú termékekből készült feldolgozott fa-csomagolóanyagok (pl. rétegelt falemez, borítólemez, OSB lap, stb.), amelyek ragasztó, hő és nyomás vagy ezek kombinációja használatával készültek, megfelelően feldolgozott faanyagnak tekinthetők, nem jelentenek növény-egészségügyi kockázatot, így ezekre a követelmény nem vonatkozik. Nem ellenőrzésköteles továbbá a 6 mm vagy annál kisebb vastagságú nyersfából készült fa-csomagolóanyag.

A fent részletezett rendszer a papíralapú dokumentációt helyettesíti. A fa-csomagolóanyagon feltüntetett jelzés minden esetben garanciát kell hogy jelentsen arra, hogy a fa-csomagolóanyag a követelményeknek megfelel.